Investering

 

Kunsten at finde den rigtige ejendom

For os handler professionel fondsforvaltning blandt andet om at finde de rigtige investeringsejendomme til vores ejendomsfonde og derved til vores investorer.

At finde den rigtige investeringsejendom kræver, at vi som fondsforvalter har et velfunderet kendskab til ejendomsmarkedet.

På baggrund af vores markedskendskab analyserer vi de markedsmekanismer, som kan påvirke den enkelte ejendoms pris, lejeindtægter og afkast i negativ eller positiv retning.

Vi vurderer soliditeten og sammensætningen af ejendommens lejere, og om lejen er i overensstemmelse med markedslejen. Vi vurderer også ejendommens finansieringsforhold, beliggenhed, stand og indretning samt ejendommens købspris og afkast set i forhold til udbud og efterspørgsel i markedet.

billede af hus
lejligheder brune